Ιωάννης Δραγώνας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

dragonasi

Ο Γιάννης Δραγώνας είναι Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie – Paris 6 και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στην Τηλεματική και Οργάνωση του Πανεπιστήμιου Βρυξελλών (ULB). Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία όπου απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα Ευφυών Συνεργατικών Πληροφοριακών Συστημάτων από την Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Limoges (UNILIM).

Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος αναλυτής-προγραμματιστής στο μηχανογραφικό κέντρο του 301 Εργοστασίου Βάσεως Στρατού, στη Sofragem Hellas - France και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσίας. Επίσης, έχει εργαστεί στο Υπουργείο Προεδρίας στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) ως ειδικός σε θέματα Η/Υ. Το 1988 εκλέχθηκε Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Τον Απρίλιο του 2010 διορίστηκε Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ενώ από τον Ιούνιο του 2014 έχει αναλάβει Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Στα επιστημονικά – ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα Ευφυή  Συνεργατικά Συστήματα, τα Δίκτυα, η Δηλωτική Μοντελοποίηση Σκηνών. Επιπλέον συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα Modélisation et Infographie Intelligente του εργαστηρίου XLIM του Πανεπιστημίου της Limoges.