Εξάλειψη ψηφιακού χάσματος μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών

 

Σκοπός: Η εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα σχετικά με την ευρυζωνικότητα, η ενίσχυση του ψηφιακού σχολείου, η διαμόρφωση και οργάνωση υποδομών, που αρχικά θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και την επίδειξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και σε επόμενο στάδιο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μόνιμη διασύνδεση επιλεγμένων δημόσιων σημείων με το δίκτυο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, η διερεύνηση των απαιτήσεων και η πρόταση λύσεων για την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε νησιωτικές περιοχές.


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Πληροφορικής

ΤΕΙ Πειραιά: Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

 

Συνοδευτικό κείμενο εκδηλώσεων σε φορείς

Συνοδευτικό κείμενο εκδηλώσεων σε πολίτες

Συνοδευτικό κείμενο εκδηλώσεων σε σχολεία

Μελέτη απαιτήσεων υπηρεσιών για το ψηφιακό χάσμα σε νησιωτικές περιοχές

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις