Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

Αποτελέσματα της υπ’αριθ.πρωτ. 919/03.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»


There are no translations available.

Εκτέλεση ΠΥ Μαΐου, Ιουνίου 2018


There are no translations available.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων


There are no translations available.

Εκτέλεση ΠΥ Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2018


There are no translations available.

Εκτέλεση ΠΥ  Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017