Ιόνιο Μουσικό Αρχείο: Διάδοση μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός πλαισίου ψηφιακής αξιοποίησης

 

Σκοπός: Η διάσωση του μουσικού πλούτου των Επτανήσων, ενός προϊόντος ιδιαίτερης αξίας και μια κληρονομιάς που προσδίδει παγκόσμια ταυτότητα στον χώρο αυτό της Μεσογείου. Αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αρχείου, όπου θα καταγράφεται η ποικιλία και το εύρος της επτανησιακής μουσικής παράδοσης. Το αρχείο αυτό θα διαθέτει υψηλό βαθμό οργάνωσης, ενώ συνάμα θα προσφέρει έναν αξιοποιήσιμο μουσικό πλούτο, ο οποίος θα φέρει δυνατότητες πληροφορικής διαχείρισης και αξιοποίησης με εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής.


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση & την Οικονομία, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Βάση δεδομένων για το Ιόνιο Μουσικό Αρχείο

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις