Αποτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του νησιωτικού συμπλέγματος του Ιονίου από αλλόχθονα φυτικά είδη

 

 

Σκοπός: Η διά βίου εκπαίδευση της κοινωνίας, καθώς επίσης και όσων απασχολούνται στην προστασία του περιβάλλοντος ειδικότερα στα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα, όπως και η μελέτη της υποβάθμισης των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων εξαιτίας της εισβολής και επέκτασης των αλλόχθονων φυτικών ειδών, κυρίως δε η δημιουργία ενημερωτικού υλικού, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη αντιμετώπιση.


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Εφαρμογής της Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Τροφίμων

Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Διοίκησης

 

Τεχνική Έκθεση & Έκθεση περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων

Πιλοτικές Εφαρμογές Αντιμετώπισης

 

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις