Proclamations


There are no translations available.

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαθνή ανοικτού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.


There are no translations available.

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.:887/04.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS: 5008940 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.


There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (MIS 5006536) - "Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παρά-προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου"


There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»


There are no translations available.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Υποέργου με α/α <2> και τίτλο «Προσδιορισμός απαιτήσεων για την παρακολούθηση των ασθενειών του ελαιώνα και αξιολόγηση του πρότυπου ευφυούς συστήματος» της Πράξης «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα» με κωδικό MIS:5007257, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός [1] εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη των δράσεων της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.