Ανακοίνωση σχετικά με τις Προκηρύξεις για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων και Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016.


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του επικείμενου Δημοψηφίσματος την Κυριακή 05.07.2015, οι Γραμματείες των Τμημάτων δεν θα πραγματοποιούν τις διοικητικές τους λειτουργίες την Παρασκευή 03.07.2015 και τη Δευτέρα 06.07.2015. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε τις αιτήσεις σας αυτοπροσώπως στις Γραμματείες των Τμημάτων, καλείστε να το κάνετε το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 02.07.2015. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αποστείλετε τις αιτήσεις  σας ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και τις 06.07.2015.