Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, λήγει στις 19-06-12 ημέρα Τρίτη