ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πινάκων Απορριπτέων

Της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2013 του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 

Στο Αργοστόλι σήμερα, ημέρα Δευτέρα 10/06/2013 και ώρα 13.00, στην έδρα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης επί της οδού Ιωσήφ Μομφεράτου 27 & Ηλία Μηνιάτη, αναρτήθηκαν σε εμφανή σημείο από την αρμόδια για την ανακοίνωση υπάλληλο, Νεοφύτου Σοφία, μόνιμη Ε.Τ.Π, και την υπάλληλο Αορίστου Χρόνου Παπαδάτου Δήμητρα-Ευαγγελία, οι πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πίνακες Απορριπτέων των υποψηφίων που συμμετείχαν στην Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 με αριθμ. Πρωτ. 39 / 1.03.2013 που αφορά την σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά επτά (5) ατόμων με αντικείμενο την κάλυψη των διοικητικών αναγκών του Ιδρύματος συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό, υπογράφουν οι ενεργήσαντες την ανάρτηση υπάλληλοι του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

 

Οι Υπογράφουσες το Πρακτικό

Νεοφύτου Σοφία                                Παπαδάτου Δήμητρα -Ευαγγελία


 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/ 2013-06-10 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΗΞΟΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΕΥΚΑΔΑ