Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια "Real-Time PCR Detection System"Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού μηχανήματος “Real-Time PCR Detection System”.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια μηχανήματος “Real-Time PCR Detection System” για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας (στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη) το αργότερο μέχρι την 1-12-2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο. Πρωτοκολλούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδονται με απόδειξη στην Επιτροπή με την έναρξη του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη – Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ 28200).

 

Περισσότερα...