Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων»

   

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο 

«Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

Προϋπολογισμός: 50.950,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διάρκεια: 7 μήνες

    Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 2/9/2011

 Κριτήριο Ανάθεσης: «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»


 

   Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

 

 

 

 

     

europalogo espa pshfiakhs sygklishspsifiaki_ellada