ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

“Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών”

στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων» MIS: 299956

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

                                                                                           ο διαγωνισμός σε μορφή pdfpdf.thumbnail

 

espa_new