ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Τηλεσκοπίου»

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

«Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters», 

 ακρωνύμιο «ΝΑΤ-PRΟ», κωδικός MIS 902052.

 


αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

                                                           INTERREG_LOGO           INTERREG_LOGO_2