There are no translations available.

 

 

Διαγωνισμός γραφής

«Η φωνή των νέων ταλέντων : φανταστείτε το μελλοντικό σας επάγγελμα» 

 

 

«Σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται συνεχώς, έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ να δώσουμε το λόγο στους νέους με σκοπό να φανταστούν τις λύσεις και να ανταποκριθούν στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις του αιώνα μας»

Geneviève Fioraso, Γαλλίδα υφυπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Εμπνεόμενοι από το Διαγωνισμό του Κύκλου Οικονομολόγων, η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσκαλούν τους Έλληνες φοιτητές να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό γραφής «Η φωνή των νέων ταλέντων : φανταστείτε το μελλοντικό σας επάγγελμα». Ο/η νικητής/τρια θα κληθεί να παρουσιάσει το κείμενό του/της στην έναρξη της στρογγυλής τραπέζης «Τα επαγγέλματα του μέλλοντος» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Ο/η νικητής/τρια θα κερδίσει ένα εισιτήριο με προορισμό τη Γαλλία και θα έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί στις Οικονομικές Συναντήσεις του Aix-en-Provence (Rencontres économiques d'Aix-en-Provence), που θα λάβουν χώρα στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2015.

Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής:

- ηλικία από 18 έως 28 ετών

- υποβολή πρωτότυπου κειμένου (έως 5 σελίδες) με θέμα «Φανταστείτε τη μελλοντική σας δουλειά» που να απαντάει σε μία από τις παρακάτω προβληματικές:

  1. Τι θέση κατέχει η εργασία στις μεταλλασσόμενες κοινωνίες μας και πώς μπορεί να συνδεθεί με τις προσωπικές φιλοδοξίες και τα συλλογικά επιτεύγματα;
  2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μεγάλων τεχνολογικών μεταβολών;
  3. Πώς να προσαρμόσουμε τα προγράμματα σπουδών στις προσφορές εργασίας;
  4. Η επιχειρηματικότητα θα καταστεί ο κανόνας κι όχι πλέον η εξαίρεση;

- ευχέρεια σύνταξης του κειμένου στην ελληνική ή γαλλική γλώσσα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και να υποβάλετε το κείμενό σας πατήστε εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαρτίου 2015 στις 18:00

Για περισσότερες πληροφορίες: alumni@ifa.g

 

Concours d’écriture

« La voix des jeunes talents : imaginez votre métier de demain »

 

"Dans un monde en pleine mutation, nous avons plus que jamais besoin de donner la parole à la jeunesse pour imaginer les solutions à même de répondre aux défis économiques, environnementaux, sociétaux de ce siècle."

Geneviève Fioraso, Secrétaire d'État chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

S’inspirant duconcours du Cercle des économistes, l’ambassade de France et l’Institut français de Grèce proposent aux étudiants grecs, de participer à un concours d’écriture« la voix des jeunes talents : imaginez votre métier de demain ». Le lauréat sera invité à présenter son texte en ouverture de la table ronde « Métiers d’avenir » qui se déroulera le 27 mars à l’Institut français de Grèce.

Il se verra offrirun billet d’avion pour la France ainsi que la possibilité d’assister aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui se dérouleront les 3, 4 et 5 juillet 2015.

Modalités de participation :

- être âgé de 18 à 28 ans

- soumettre un texte original (maximum 5 pages) sur le thème « imaginez votre travail de demain » répondant à l’une des problématiques suivantes :

1. Quelle place pour le travail dans nos sociétés en mutation et comment l'articuler avec les aspirations individuelles et les performances collectives ?

2. Quels sont les impacts des grandes mutations technologiques ?

3. Comment adapter les formations aux offres de travail ?

4. L'entrepreneuriat deviendra-t-il la règle et non plus l'exception ?

- possibilité de rédiger en français ou en grec

Pour vous inscrire au concours et soumettre votre texte cliquez ici.

Date limite de participation : 16 mars 2015 à 18h

Pour plus de renseignements : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


institut_francais