Πρόσκληση Συνεργασίας - Διεύθυνση Έργου Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας

There are no translations available.

Η Δράση ΙΙ της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας, με τον τίτλο Πρόσβαση σε Μορφωτικό Περιεχόμενο, σκοπεύει στην παρουσίαση στο Διαδίκτυο, με καινοτόμο και φιλικό προς εκπαιδευτικούς και μαθητές τρόπο, Θεματικών Ενοτήτων (Πεδίων Γνώσης) από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές και Οικονομικές και τις Φυσικές Επιστήμες καθώς και αυτές της Τεχνολογίας, της εξέλιξης της Επιστημονικής Σκέψης και του Πολιτισμού, στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο απώτερος στόχος είναι η συμβολή στην κατανόηση και εμπέδωση των κοινωνικών-οικονομικών και επιστημονικών-τεχνολογικών δεδομένων στον σύγχρονο κόσμο αλλά και των σύγχρονων μορφών γνώσης και μάθησης, από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γυμνασιακής) Εκπαίδευσης.

Στην ιστοσελίδα http://themes.protovoulia.org ήδη φιλοξενείται υλικό σχετικό με την εξέλιξη της Επιστημονικής Σκέψης και με τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία απευθύνει πρόσκληση προς ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς για την κατάθεση προτάσεων επέκτασης των πεδίων γνώσης του προσφερόμενου από την ιστοσελίδα http://themes.protovoulia.org μορφωτικού υλικού, με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Συνημμένο Αρχείο

Οι προτάσεις για Θεματικές Ενότητες (παρουσιάσεις) που κριθούν ποιοτικά επαρκείς, αφού εκπονηθούν από την προτείνουσα ομάδα και αξιολογηθούν θετικά, ως τελικό αποτέλεσμα, θα φιλοξενηθούν στη διαδικτυακή διεύθυνση http://themes.protovoulia.org, της Πρωτοβουλίας, ώστε να αξιοποιηθούν από την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, τρεις (3) από τις Ενότητες (παρουσιάσεις) που θα αξιολογηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα ως περισσότερο επιτυχείς (χρήσιμες), θα βραβευθούν με την καταβολή επιπλέον αμοιβής (αποζημίωσης) για την εργασία των δημιουργών τους. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή (αποζημίωση για την εργασία) των δημιουργών των παρουσιάσεων που θα κριθούν ποιοτικά επαρκείς, θα συναρτηθεί με το μέγεθος της πρότασης (έκταση της Θεματικής Ενότητας) και θα υπολογισθεί με ελάχιστη ημερήσια αποζημίωση-αμοιβή των εκατόν πενήντα Ευρώ (€ 150).


Ιούλιος 2008
Διεύθυνση Έργου
Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας

Περισσότερα...