Πρακτικά συνεδρίασης ΔΕ (16/07/10)

There are no translations available.

Στη 18η Συνεδρίαση η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 16/07/2010 στην Κεντρική Διοίκηση της Δ.Ε στο Αργοστόλι συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:

1. Ορίστηκαν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ακαδ. έτους 2010-2011, ως κάτωθι:

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Αργοστόλι Κεφαλονιάς)
Σαμαράς Ιωάννης, Προϊστάμενος
Μουστάκας Αντώνιος, Αναπλ. Προϊστάμενος

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Αργοστόλι Κεφαλονιάς)
Κονιδάρης Αγησίλαος, Προϊστάμενος
Κατσαλήρου Ειρήνη, Αναπλ. Προϊστάμενος

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Παράρτημα Ληξουρίου)
Πολυκαλάς Σπυρίδων, Προϊστάμενος
Μπενέκη Χριστίνα, Αναπλ. Προϊστάμενος

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Παράρτημα Ληξουρίου)
Ηλιάδης Γεώργιος, Προϊστάμενος
Μπούκας Νικόλαος, Αναπλ. Προϊστάμενος

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Παράρτημα Ζακύνθου)
Κουλουγλιώτης Διονύσιος, Προϊστάμενος
Καλημέρης Αναστάσιος, Αναπλ. Προϊστάμενος

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Παράρτημα Ζακύνθου)
Μαρτίνης Αριστοτέλης, Προϊσταμένη
Ποιραζίδης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Προϊστάμενος

• ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Παράρτημα Λευκάδας)
Στύλιος Γεώργιος, Προϊστάμενος
Αστάρα Όλγα, Αναπλ. Προϊστάμενη

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Παράρτημα Λευκάδας)
Αρσένος Παναγιώτης, Προϊστάμενος
Αστάρα Όλγα , Αναπλ. Προϊστάμενη

2. Ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για σύναψη μίσθωσης έργου με σκοπό την Υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου
1. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις 2 προκηρυχθείσες θέσεις ΤΕ :
• Πολυκαλάς Σπυρίδων, Πρόεδρος
• Κονιδάρης Αγησίλαος, Μέλος
• Ηλιάδης Γεώργιος, Μέλος

2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την 1 προκηρυχθείσα θέση ΔΕ:
• Μπουχάγιερ Παύλος, Πρόεδρος
• Ηλιάδης Γεώργιος, Μέλος
• Μπενέκη Χριστίνα, Μέλος

3. Ορίστηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης έκτακτου Ε.Π. Τμημάτων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ακαδ.έτους 2010-2011.
• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σαμαράς Ιωάννης, Πρόεδρος
Μουστάκας Αντώνιος, Μέλος
Ηρειώτου Ευφημία, Μέλος

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κονιδάρης Αγησίλαος, Πρόεδρος
Κατσαλήρου Ειρήνη, Μέλος
Μπενέκη Χριστίνα, Μέλος

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πολυκαλάς Σπυρίδων, Πρόεδρος
Μπενέκη Χριστίνα, Μέλος
Κονιδάρης Αγησίλαος, Μέλος

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ηλιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος
Μπούκας Νικόλαος, Μέλος
Κατερέλος Διονύσιος, Μέλος

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Κουλουγλιώτης Διονύσιος, Πρόεδρος
Καλημέρης Αναστάσιος, Μέλος
Τσόβολος Αθανάσιος, Μέλος

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Μαρτίνης Αριστοτέλης, Πρόεδρος
Ποραϊζίδης Κωνσταντίνος, Μέλος
Καμπάση Αικατερίνη, Μέλος

• ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στύλιος Γεώργιος, Πρόεδρος
Αρσένος Παναγιώτης, Μέλος
Αστάρα Όλγα, Μέλος

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρσένος Παναγιώτης, Πρόεδρος
Μπουφούνου Παρασκευή, Μέλος
Αστάρα Όλγα , Μέλος

4. Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα σπουδών ακαδ. έτους 2010-2011
5. Εγκρίθηκε η διεξαγωγή Συναντήσεων Εργασίας στη Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.
6. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, ποσού ύψους «1.897,42» € για το μήνα Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 215,216).
7. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ποσού ύψους «551,54» € για το μήνα Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 217).
8. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ποσού ύψους «1.218,00» € για το μήνα Ιούνιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 218).
9. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία, ποσού ύψους «45.949,58» € για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο & Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 219,220,221,222,223,224,225,226,227,228).
10. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ποσού ύψους «14.037,71» € για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 211,212,213,214).
11. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ποσού ύψους «1.112,54» € για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο & Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 229,230,231).
12. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, ποσού ύψους «468,73» € για το μήνα Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 232).
13. Εγκρίθηκε η ανάθεση έργου με σκοπό την ταξινόμηση και παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, τη νομική υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται και θα διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ καθώς και της οποιασδήποτε αναδιαμόρφωσής τους, διάρκειας 6 μηνών ύψους 14.400,00 € στην κ. Τασσοπούλου Γεωργία (δικηγόρο Αθηνών).
14. Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Ιδρύματος στο Lifelong Learning Programme με τίτλο « Chemistry is All Around Us».
15. Εγκρίθηκε η ανανέωση απόσπασης του κ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου, Υπαλλήλου κλάδου Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ Υπαλλήλου με Α΄ βαθμό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με διάθεση στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (θέμα εκτός ΗΔ)
16. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής του μεταλλικού κτηρίου του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι Κεφαλονιάς) (θέμα εκτός ΗΔ)
17. Εγκρίθηκε η ανανέωση ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας στον κ. Κ. Αναγνώστου, Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποσπασμένου στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας με διάθεση στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. (θέμα εκτός ΗΔ)
18. Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις ΔΥ που επιθυμούσαν να αποσπαστούν στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και διαβιβάστηκαν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
19. Εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου της καθαριότητας για το μήνα Σεπτέμβριο 2010.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Πρακτικά