Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»


There are no translations available.

Εκτέλεση ΠΥ Σεπτεμβρίου 2016


There are no translations available.

Ολοκλήρωση εγγραφής για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων