Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ α/α<1> ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ»ΤΟΥ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ MIS:327733


There are no translations available.

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 3365/13-12-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υποέργο με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS:327733.


There are no translations available.

Ανακοίνωση


There are no translations available.

Αναβολή της εξεταστικής περιόδου στα Τμήματα Κεφαλονιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων


There are no translations available.

Αναβάλλεται η εξεταστική στα Τμήματα Κεφαλονιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων λόγω του σεισμού