Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

Διακήρυξη πρόχειρου  διαγωνισμού με δημοσίευση για την«Έκδοση Τριών Λευκωμάτων/ Βιβλίων: α) Αρχιτεκτονικών Μελετών – Έργων Επτανησιακής Αρχιτεκτονικής, β) Ανάδειξη της Γλυπτικής Δημιουργίας στα Επτάνησα και γ) Η Τέχνη της Επτανησιακής Σχολής»στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -Δ.17 : «Μελέτη – Έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής αρχιτεκτονικής»&Δ.33 : «Δημιουργία Κέντρου Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης»


There are no translations available.

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ΄ αριθμό πρωτ. 3339/09-12-2013 Διακήρυξη


There are no translations available.

Τρόπος διεξαγωγής των Κατατακτηρίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το ακαδ. έτος 2013-2014


There are no translations available.

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου – Υπηρεσιες Προστιθεμενης Αξιας» της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων»του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και κωδικο MIS:327733


There are no translations available.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», ΤΟΥ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- ΕΣΠΑ (2007­2013) (MIS 303340)».