Ταυτοποίηση φοιτητών κατά την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων (24.04.2013)

There are no translations available.

Στο εξής οι φοιτητές, για την παραλαβή των διδακτικών βιβλίων που επιλέγουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» οφείλουν, εκτός από το 12-ψήφιο αριθμό PIN, να επιδεικνύουν στους υπεύθυνους των σημείων διανομής την αστυνοιιική iouc ταυτότητα η άλλο έννραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο, ακαδηααϊκή ταυτότητα, δίπλωιια οδήνησης). Επιπρόσθετα, για τη χορήγηση των συγγραμμάτων σε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίζεται έννραφη εξουσιοδότηση του δικαιούχου φοιτητή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές υπογρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των κωδικών που τους παρέχονται από το Ίδρυμα φοίτησης τους για την πρόσβαση στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», διότι ενδεχόμενη διαρροή τους είναι δυνατόν να έχει ως επίπτωση την αδυναμία παραλαβής των συγγραμμάτων τους.