There are no translations available.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας σίτισης

 

 1. Αίτηση ( χορηγείται από την Γραμματεία κάθε τμήματος)
 2. Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή.
 3. Βεβαίωση εγγραφής του φοιτητή στο Τμήμα που ανήκει.
 4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο.
 5. Πιστοποιητικό Oικoγεvειακής Κατάστασης Επικυρωμένο
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) για την μόνιμη κατοικία των γονέων, καθώς και για την ακρίβεια του περιεχομένων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 7. Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του. (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
 8. Επικυρωμένο αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 9. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης επικυρωμένο από δημόσια αρχή (αν υπάρχει)
 10. Βεβαίωση Σπουδών άλλου αδελφού-αδελφής (αν υπάρχει)
 11. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (αν υπάρχει)
 12. Διαζευκτήριο γονέων ( αν υπάρχει)
 13. Ιατρική γνωμάτευση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες
 14. Ιατρική γνωμάτευση τυχόν άρρωστων γονέων
 15. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του
 16. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα γονέα (αν υπάρχει)
 • Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, προσκομίζεται η φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.
 • Άποροι φοιτητές που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Δωρεάν Σίτισης:

Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, με έκδοση κάρτας σίτισης, θα γίνεται στις  Γραμματείες των Τμημάτων από 23/09/2013 και καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδ. έτους, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης.

Οι φοιτητές που διαθέτουν κάρτα σίτισης του ακαδ. έτους 2012-2013 μπορούν να σιτίζονται μέχρι και την 15/11/2013 με την ίδια κάρτα, η οποία δεν θα ισχύει μετά την 15/11/2013.

Οι εν λόγω φοιτητές θα κάνουν αίτηση για την έκδοση νέας κάρτας, προσκομίζοντας μόνο το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Η κάρτα σίτισης του ακαδημαϊκού έτους 2013/2014 θα ισχύσει μέχρι 15/11/2014.

 • Τα πιστοποιητικά να είναι επικυρωμένα.