Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητικού προσωπικού του ΕΘΙΑΓΕ

There are no translations available.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητικού προσωπικού του ΕΘΙΑΓΕ


Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ερευνητών στη βαθμίδα Γ ' και εναλλακτικά, σε περίπτωση άγονης επιλογής, στη βαθμίδα Δ ', στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα και στις εξής περιφερειακές μονάδες του Ιδρύματος (δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο).


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) όλα τα ανωτέρω στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Διοικητικό (Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου – Ταχ. Κωδ.15125 Αθήνα), μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2010.

Πληροφορίες: Αικατερίνη Νίκου, τηλ. 210-8175434 και Έλενα Λατούδη, τηλ. 210-8175417.

Η παρούσα και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.1845/89 προσόντα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΘΙΑΓΕ www.nagref.gr.


Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κωνσταντίνος Γ. Τσιμπούκας

 

Προκήρυξη