ροκήρυξη - Φύλαξη, Προστασία Κτιρίων

There are no translations available.

Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη επιχείρησης ειδικευμένης στη φύλαξη και προστασία κτιρίων, για τις ανάγκες φύλαξης των χώρων του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, διάρκειας τριών (3) ετών

α)Σύμβαση
β)Απόσπασμα Υποχρεώσεων
γ)Υπόδειγμα Σύμβασης Φύλαξης

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:00 μ.