Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός - Βιβλία

There are no translations available.Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στo πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (2005 – 2006)», που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», της Ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της Διεύρυνσης και Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμίας Εκπαίδευσης», της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.2.β: «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 103556 προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 11/8-4-2008, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου 7 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2006-2008».

 

Διαβάστε Περισσότερα...