Προκήρυξη - Εξοπλισμός

There are no translations available.

Η προμήθεια αφορά 3 Υποέργα της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και κωδικό MIS 109986, που εντάσσεται στο Μέτρο 1.5 «Καλλιέργεια Καινοτομίας – Έρευνα και Τεχνολογία – Κοινωνία της Πληροφορίας», του άξονα 1 «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» του ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-2006
και χρηματοδοτείται κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα...