Προκήρυξη - Εργαστηριακός Εξοπλισμός

There are no translations available.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου «Έλεγχος ποιότητας και προσδιορισμός υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα» με κωδικό ΙΝ4 που εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2000-2006, του μέτρου 1.5 «Πρόγραμμα Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 13/06-05-2008 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, για τη προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού»

 

Διαβάστε Περισσότερα...