Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας Κατασκευής Έργου στη Ζάκυνθο

There are no translations available.

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
"Κατασκευή Κτιρίου Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο"


Προϋπολογισμού 8.536.000,00 € Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008 στα γραφεία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφόρος Συγγρού 56 -Αθήνα.

[Ανανεωμένη Έκδοση]
O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ. Ε. Ι. Ιονίων Νήσων

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Ομ. Καθηγητής