Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

There are no translations available.


Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Εξυπηρετητές και Παρελκόμενα».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού “Εξυπηρετητές και Παρελκόμενα” για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι Κεφαλληνίας.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη) το αργότερο μέχρι την 1-12-2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη – Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ 28200).

 

Περισσότερα...