Διακήρυξη Δημοπρασίας Κατασκευής Κτηρίου - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

There are no translations available.


Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου [Ανανεωμένο]


ΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΚAΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ" με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 750.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).


Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Λεωφ. Συγγρού 56 – Αθήνα, πληροφορίες κ. Χαρπίδου, τηλ.: 2109250281 & 210 9211120.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την προηγούμενη, Πέμπτη 15-1-2009.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2009 ημέρα Τρίτη και 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής, Λεωφόρος Συγγρού 56 - Αθήνα.Περισσότερα...

O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ. Ε. Ι. Ιονίων Νήσων

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Ομ. Καθηγητής