Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Τμήμα ΔΣΕ

There are no translations available.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια Ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπως αναγράφεται στο παράρτημα Α΄ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη) το αργότερο μέχρι την 30-11-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη – Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ 28200).

Περισσότερα...


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων


Δρ. Γεώργιος Καλκάνης
Ομ. Καθηγητής