Προκήρυξη Ανάδειξης Αναδόχου για τη Καθαριότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΤΕΙΙΟΝ

There are no translations available.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 12/04-06-2010 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τη καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία κατακύρωσης.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (210.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Δευτέρα 26/07/2010

Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 27 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας ( Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη 1, Τ.Κ. 28 100 Αργοστόλι )

Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ( Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη 1, Τ.Κ. 28 100 Αργοστόλι ) τις εργάσιμες μέρες από 09.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων


Καθηγητής
Ναπολέων Μαραβέγιας