Πρόχειρος Διαγων. για τη μίσθωση χώρου στέγασης των εργαστηρίων (Παναγουλα Ζακυνθου)

There are no translations available.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗΗ Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «περί δομής και λειτουργίας των ΤΕΙ»
2.Τις διατάξεις της Ε5/1585/1984 απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί εσωτερικής διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ»
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1-9 του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ.Α΄) «Περί εκσυγχρονισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ 715/1979 (ΦΕΚ Α΄ 212): Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών.
6. Το υπ΄ αριθμ. 105/23-03-10 ΦΕΚ περί ορισμού Νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
7. Τη με αρ.30 /26-11-2010 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ενοικίασης χώρου 250- 300 τ.μ. για την στέγαση εργαστηρίων στην Παναγούλα Ζακύνθου.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη μίσθωση ακινήτου, στην περιοχή Παναγούλα της Ζακύνθου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση εργαστηρίων προς εξυπηρέτηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο και ειδικότερα των Παραρτημάτων που λειτουργούν στην συγκεκριμένη περιοχή της Παναγίτσας, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ετησίως, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.
Να διαθέτει συνολική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών ή αποθηκευτικών χώρων 250- 300 τετραγωνικά μέτρα. Οι βοηθητικοί ή αποθηκευτικοί χώροι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την επιφάνεια των 100 τετραγωνικών μέτρων.
Να είναι κατάλληλο για την άριστη λειτουργία χώρου εργαστηρίου των Τμημάτων του ΤΕΙ και ως εκ τούτου να είναι επιδεκτικό σχετικών τροποποιήσεων και διαμορφώσεων.
Να είναι όσο το δυνατόν σε κοντινή απόσταση, κατ΄ ανώτατο όριο εκατό πενήντα(150) μέτρων από τις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος των Τμημάτων του ΤΕΙ στη Ζάκυνθο, τα οποία λειτουργούν στην περιοχή «Παναγούλα».
Να διαθέτει στατική επάρκεια.
Να έχει νόμιμη παροχή ύδρευσης, αποχέτευσης και νόμιμη ηλεκτροδότηση, (να προσκομιστεί φωτοτυπία λογαριασμού).

Η μίσθωση του ακινήτου που θα επιλεγεί θα είναι για τρία (3) χρόνια η δε πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται με επιταγή στο τέλος κάθε δεδουλευμένου τριμήνου.
Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων επιβαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης του Διαγωνισμού ενώ οι νόμιμες κρατήσεις (1,6%), επιβαρύνουν το μίσθωμα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 715/1979 παράγραφος 2 του άρθρου 26.
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως μέχρι τις 11:00 π.μ. της Δευτέρας 07-02-2011 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Ι. Μομφεράτου 27 & Μηνιάτη).

Η επιτροπή του Διαγωνισμού με ευθύνη του Προέδρου της, οφείλει να καταθέσει τη σχετική της εισήγηση ανάθεσης στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους επί 60 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ (€) και στην τιμή περιλαμβάνεται οι υπερ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για τρία (3) χρόνια, με δυνατότητα αναστολής όποτε κρίνει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Σε κάθε προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά η τιμή του μισθώματος μηνιαίως, το σκαρίφημα του οικήματος και στοιχεία για την ποιότητα του κτηρίου, καθώς και αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Σε κάθε προσφορά θα πρέπει θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της Προκήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Κατά τον προσδιορισμό του ύψους του μηνιαίου μισθώματος οι προσφέροντες να λάβουν υπ όψιν τους ότι οι νόμιμες κρατήσεις θα επιβαρύνουν τους ίδιους και ότι η ετήσια αναπροσαρμογή του θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία.
Kάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου με το εικοστό του αιτουμένου ετησίου μισθώματος ( ), ως εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Από την εγγυοδοσία απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την υπογραφή της Σύμβασης μίσθωσης αυτός στον οποίο κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός, υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση την οποία έχει καταθέσει ώστε το ποσόν να φθάσει να είναι ίσο με το διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος που επιτεύχθηκε και η οποία θα παραμείνει μέχρι την λήξη της μισθώσεως σαν εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.
Στους υπόλοιπους συμμετάσχοντες στον Διαγωνισμό η εγγύηση επιστρέφεται εντός πέντε ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 715/1979.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Λ. Συγγρού 56 Αθήνα, κάθε εργάσιμη ημέρα από 10.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.. Τηλέφωνο Πληροφοριών κ. Τσάνης Ιωάννης 210 9211120 (εσωτερικό 292).


O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Ναπολέων Μαραβέγιας

Καθηγητής