Προκήρυξη 4 Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

There are no translations available.

Προκήρυξη 4 Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Τμήματα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο συγκεκριμένα από 17/7/2008 έως 15/8/2008 υποβάλλονται στη αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Γεώργιος Καλκάνης
Ομ. Καθηγητής