Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Κόμβων)

There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τριών (3) μελών ΔΕΠ/ΕΠ, για την υλοποίηση μελετητικών έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Κόμβων».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Κόμβων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να αναθέσει σε μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ (τελικοί δικαιούχοι), μελετητικά- ερευνητικά έργα με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως την ολοκλήρωση των μελετών) με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Μελέτη παρακολούθησης αποφοίτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Κόμβων
2. Μελέτη παρακολούθησης ΑμεΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
3. Μελέτη για την Αγορά Εργασίας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη μελών ΔΕΠ/ ΕΠ στα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 20 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο.


ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών
Λεωφ. Συγγρού 56
11742 Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας