There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιoνίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:


 1. 1.      Του Ν.1404/83 «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

 1. Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ
 2. 3.      Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

 1. 4.      Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών

Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1

παρ.3περιπτ.ΙΙ  στ΄ και 2 παρ. 12.

 1. Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]
 2. Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία

2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Νοεμβρίου 2005.

 1. 7.     Του Ν. 3886/2010 «  Δικαστική προστασία κατά της σύναψη τους - οδηγία

89/665  & 92/13/Ε.Ο.Κ. (524687)».

 1. 8.     Την υπ’ αριθμόν 33617/Ε5 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β’/27/03/2011) Υπουργική απόφαση

«Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

 1. 9.     Την απόφαση έγκρισης δαπάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 44η

συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 05/12/2011.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στην Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα), έως την 21 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη της Λευκάδας, συνολικής επιφάνειας περίπου 300 τ.μ., κατάλληλου για τη στέγαση Σπουδαστικής Λέσχης. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της Σύμβασης και θα διαρκέσει για τρία (3) έτη.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν το κόστος μίσθωσης του κτιρίου ανά μήνα.

Ειδικότερα το κτήριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές προκειμένου να εξυπηρετεί στο μέγιστο τις ανάγκες των φοιτητών:

 • Το κτήριο δεν πρέπει να βρίσκεται σε χιλιομετρική απόσταση μεγαλύτερη του 1 km από το Κέντρο Νεότητας και το Κέντρο της Πόλης της Λευκάδας
 • Πρέπει να έχει ενιαίο χώρο 200 έως 250 m2 έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 150 άτομα
 • Το κτήριο δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 300 m2 και θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του ΤΕΙ
 • Θα πρέπει να έχει άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 WC
 • Θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την προετοιμασία και την παροχή σίτισης

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:  www.teiion.gr

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μηνιαίας μίσθωσης του κτιρίου ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.500 €  και η διάρκεια της μίσθωσης είναι για τρία (3) έτη.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0813.01, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, 2013, 2014 και 2015.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τον καταλληλότερο χώρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τη πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά σε ευρώ.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά, έως την 21/03/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, θα ενημερωθούν εγγράφως από την υπηρεσία σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

     

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ

 Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ