There are no translations available.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις: 

α. Των άρθρων 18, 19 και 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

β του άρθρου 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθ.2 του Ν.2916/ 2001ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

2. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τον Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημόσια Διοίκηση»

4. Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

5. Την υπ’ αριθ. Φ11/17601/Ε5/10−02−2011 εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ».

6. Την υπ’ αριθ. Φ11/138330π.ε., 138352π.ε./Ε5/20−2−2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4009/2011»

7. Τα υπ’ αριθμ. 2170/17−6−11 και 2241/22−6−11 έγγραφα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

8. Τις ΤΑ υπ’ αριθμ. 33617/Ε5/23−03−10 (ΦΕΚ 105 τ.ΥΟΔΔ) περί «Ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και 104350/Ε5/13−09−11 (ΦΕΚ 312 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα) περί «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

9. Την υπ’ αριθμ. 08/29−02−2012 απόφαση τροποποίησης της απόφασης υπ’ αριθμ. 03/23−02−2012 (Θέμα 1, υπόθεμα 5) της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π. (Αρθρο 78, παρ. 3 του Ν.4009/2011, ΦΕΚ 195/06−09−2011), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1203/τ.Β/11−04−2012).

10. Την υπ’ αριθμ. 25/11−07−2012 απόφαση (θέμα 1, υπόθεμα 11) της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

11. Την υπ’ αριθμ. 3055/Φ.11/16−09−2011 αίτηση μέλους Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη τακτική θέση, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρωτή

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά».

Αποφασίζει την προκήρυξη της κάτωθι θέσης ΕΠ:

Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Παράρτημα Ληξουρίου στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά»

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 04-10-12, ημέρα Πέμπτη, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΚ 28100 –ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Στυλιανού Τυπάλδου 28200 Ληξούρι, Κεφαλλονιά
Τηλ: +30 26710-928861
Fax: +30 26710-92856

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ pdf.thumbnail