There are no translations available.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιήται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 423523)

 

 

η αίτηση σε μορφή doc-icon_thumb


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης (υποέργο με α/α 02), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. «Εξωτερικός Συνεργάτης» (Τόπος απασχόλησης: Κεφαλονιά)

1. Πτυχίο Τμήματος Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Εμπειρία στην εκτέλεση μικροβιολογικών αναλύσεων (απομονώσεις, ταυτοποιήσεις μικροοργανισμών) και χρήση μηχανημάτων GC και HPLC. Θα συνεκτιμηθεί η δημοσίευση εργασιών ή η παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια όπου θα αποδεικνύονται οι παραπάνω ικανότητες.

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency).

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Απομόνωση ζυμών από στερεά υπόλοιπα οινοποίησης, δημιουργία αμιγών στελεχών ζύμης, ταυτοποίηση ζύμης, οινοποιήσεις και ανίχνευση αρωματικών του κρασιού με HPLC και GC στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 423523).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/09/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 13.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Β. «Εξωτερικός Συνεργάτης» (Τόπος απασχόλησης: Κεφαλονιά)

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Εμπειρία στην εκτέλεση μικροβιολογικών αναλύσεων (απομονώσεις, ταυτοποιήσεις μικροοργανισμών) και χρήση μηχανημάτων GC και HPLC. Θα συνεκτιμηθεί η δημοσίευση εργασιών ή η παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια όπου θα αποδεικνύονται οι παραπάνω ικανότητες.

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency).

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Απομόνωση ζυμών από στερεά υπόλοιπα οινοποίησης, δημιουργία αμιγών στελεχών ζύμης, ταυτοποίηση ζύμης, οινοποιήσεις και ανίχνευση αρψματικών του κρασιού με HPLC και GC στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 423523).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/09/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 8.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μια αίτηση/πρόταση για κάθε προκηρυσσόμενη κατηγορία (Α και Β), καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1894/11-07-2013) για την Πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από 11/7/2013 έως και 25/07/2013 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Έντυπο πρότασης.

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

logo_espa_new_2012