There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Κόμβων» μεMIS:299916, η οποία Υλοποιείται στο Πλαίσιο Του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

 


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Κόμβων» και κωδικό MIS 299916, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών υποστήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

«Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας»

1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στη διοίκηση και την οικονομία. 

2. Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέματα διαχειριστικής, διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου ή/και διοικητικών υπηρεσιών. 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. 

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet).

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου του έργου, ετήσια σχέδια δράσης προς το ΔΑΣΤΑ, μηνιαία και εξαμηνιαία δελτία προόδου, ενημέρωση ιστοσελίδας, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις δράσεις της Πράξης, διαδικασίες και υπηρεσίες της Πράξης.

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/12/2014 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 3.500,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά πρόταση/αίτηση για την προαναφερόμενη προκηρυσσόμενη κατηγορία, καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1708/16-07-2014) για την Πράξη με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Κόμβων» και κωδικό MIS 299916, από 16/7/2014 έως και 31/07/2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:  

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας

 

espa_new