There are no translations available.

Δημοσίευση Προκήρυξης και Περίληψης για μία θέση μέλους ΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Έλεγχος Τοξικότητας και Βιοδραστικά Μόρια Τροφίμων Φυσικών Προϊόντων και Παραπροϊόντων" του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο αίτησης για την εξέλιξη Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος

 

Η προκήρυξη σε PDF

Η περίληψη της προκήρυξης σε PDF

 

Επίσης, για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξέλιξης, παρακαλούνται οι υποψήφιοι, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής να κοινοποιήσουν και ένα (1) αντίτυπο των ανωτέρω (αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά) σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος, το οποίο θα είναι σε διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.