There are no translations available.

Περίληψη Προκήρυξης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

 

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/ 2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄).

β. Του άρθρου 16 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/

2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄).

γ. Του άρθρου 17 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/

2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄).

δ. Του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

ε. Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα− τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

στ. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ζ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄).

η. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. Του Π.Δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136 τ.Α΄) «Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

2. Το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄) όπως ισχύει και το υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/6−5−11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Το άρθρο 78 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου− δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθ. 08/29−02−2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 1203/ τ.Β΄/11−4−12).

6. Την υπ’ αριθμ. 1069/Φ.εκλ/08−04−2013 αίτηση εξέλιξης μέλους Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από  τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

7. Το υπ’ αριθ. 14/10−4−2013 (θέμα 1, υπόθεμα 1) πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

8. Τα υπ’ αριθμ. 1402/29−4−13 και 1681/28−5−13 έγγραφα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

9. Την υπ΄ αριθ. Φ11/17601/Ε5/10−02−2011 εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ»

10.  Την υπ΄αριθμ. Φ.16/110754/Ε5  Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί έγκρισης προκήρυξης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην Παρ/μα Ληξουρίου) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 934/τ.Γ΄/27-08-2013).

Αποφασίζει την προκήρυξη της κάτωθι θέσης ΕΠ:

Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων πρώην Παρ/τος Ληξουρίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική».

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 04-11-13, ημέρα Δευτέρα, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ

ΤΚ 31100 –ΛΕΥΚΑΔΑ

Τηλ: +30 26450-26160
Fax: +30 26450- 26654

                                                                                                          Αθήνα,   17-09-2013

 

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε  ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ

                                                                               ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ