Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

 

Η προκήρυξη σε PDF

Η περίληψη της προκήρυξης σε PDF

 

*Ειδικώς για τις δύο θέσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. , λόγω τεχνικών προβλημάτων του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, οι κωδικοί έχουν αλλάξει και ισχύουν οι ανωτέρω όπως αναφέρονται και όχι όπως είχαν δημοσιευτεί αρχικώς