Προκηρύξεις για πρόσληψη Ε.Π.Προκήρυξη για εξέλιξη Καθηγητή στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας με έδρα το ΑργοστόλιΠροκήρυξη για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. με έδρα τη ΖάκυνθοΠροκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στα πλαίσια αίτησης εξέλιξηςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΓΙΑ ΤΟΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ2017-18.