Προκηρύξεις για πρόσληψη Ε.Π.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στα πλαίσια αίτησης εξέλιξηςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΓΙΑ ΤΟΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ2017-18.Προκήρυξη για την εξέλιξη μέλους Ε.Π.Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού