e-class

Βασικός στόχος της εν λόγω Πράξης είναι η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επίσης και η δημιουργία θετικών συνθηκών και δυνατοτήτων για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, κυρίως με την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και
απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Κομβική σημασία στη νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική και στη νέα Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει η ανάδειξη, μέσω της ψηφιακής διάθεσής, του εκπαιδευτικού περιεχομένου που παράγεται από τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Στο εκπαιδευτικό υλικό της δραστηριότητας αυτής συγκαταλέγονται σημειώσεις, παρουσιάσεις, ένας τεράστιος αριθμός ωρών διαλέξεων, εκπαιδευτικά λογισμικά,
ηλεκτρονικές ασκήσεις κλπ.

Μέχρι σήμερα ο κύριος όγκος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού παρέμενε μη διαθέσιμος και μη εύκολα προσβάσιμος σε ψηφιακή μορφή από ένα κεντρικό σημείο καθώς και περιορισμένος στο στενό πλαίσιο του εκάστοτε ακαδημαϊκού ακροατηρίου, χωρίς να γίνεται γνωστός στην ευρύτερη κοινωνία.

Η ανάγκη αυτή, καλύπτεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τη δημιουργία των κατάλληλων υπηρεσιών για την προβολή και διάθεση αυτού του περιεχομένου στο διαδίκτυο, με τη μορφή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, ασκήσεις κλπ.) και πολυμεσικού υλικού όπως βιντεοδιαλέξεις, podcasts κ.α. Έτσι το περιεχόμενο αυτό καθίσταται διαθέσιμο, χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές) όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αναδεικνύεται και ο κοινωνικό-εκπαιδευτικός ρόλος των ιδρυμάτων (στα πλαίσια των δράσεων της Διά Βίου Μάθησης) και προβάλλεται σε διεθνές επίπεδο το έργο τους.

Το ψηφιακό υλικό το οποίο θα παραχθεί θα αναρτηθεί σε σχετικές πλατφόρμες (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και videoportal) και θα είναι διαθέσιμο τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές), όσο και στο ευρύ κοινό. Επιπλέον της ιδρυματικής πλατφόρμας συγκέντρωσης και παρουσίασης του
σχετικού υλικού, θα δημιουργηθεί από την GUnet, και σε εθνικό επίπεδο, σημείο
παρουσίασης-αναζήτησης όλου του υλικού αλλά και σημείο φιλοξενίας/ανάρτησης του περιεχομένου για όσα ιδρύματα το επιθυμούν.

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι, με την περάτωσή του:
•    για ένα μεγάλο αριθμό των μαθημάτων, να διαθέτουν οργανωμένο ψηφιακό υλικό που θα καλύπτει κάποιες βασικές τεχνικές προδιαγραφές το οποίο θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο με ανοικτή πρόσβαση με τη μορφή ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων
•    για έναν περιορισμένο αριθμό μαθημάτων του Ιδρύματος, θα αναπτυχθούν ψηφιακά μαθήματα τα οποία θα διαθέτουν πολυμεσικό υλικό όπως: βιντεοδιαλέξεις, podcast και γενικότερα πολυμεσικές παρουσιάσεις.