Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Η σύσταση του Κ.Δ.Δ. καλύπτει τις βασικές ανάγκες του Δικτύου Δεδομένων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου  του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθορίζετε από τον κανονισμό λειτουργίας και τη σχεδίαση των υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί.  Πιο ειδικά οι υπηρεσίες είναι οι εξής:

Καθημερινή παρακολούθηση Δικτύου Κορμού  και  Δικτύου Διανομής.

* Παρακολούθηση της κατάστασης και λειτουργίας του δικτύου:  μέσω του διαχειριστικού λογισμικού, πραγματοποιείται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργικής κατάστασης των ενεργών στοιχείων και διαφόρων μεγεθών που σχετίζονται με την επίδοση ή/και σφάλματα του δικτύου.
* Έλεγχο και αλλαγή της διάρθρωσης των πόρων του δικτύου: περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες με τις οποίες εκτελούνται απομακρυσμένες παρεμβάσεις στη διάρθρωση των ενεργών στοιχείων του δικτύου (όπως: μεταγωγείς, δρομολογητές, εξυπηρετητές κ.ά), μέσω διαχειριστικών λογισμικών ανοιxτού κώδικα, υπηρεσιών telnet, ssh και remote out of band πρόσβασης.
* Υποστήριξη πρωτοκόλλων: περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα όλων των επιπέδων που υποστηρίζουν φυσικές συνδέσεις (π.χ. Ethernet), δικτύου (IP), μεταφοράς (TCP), δρομολόγησης (OSPF, BGP), εφαρμογών(SNMP, telnet, POP3, κ.ά)
* Ασφάλεια: περιλαμβάνει τον καθορισμό πολιτικής ασφάλειας λογαριασμών χρηστών, ασφάλεια στην πρόσβαση από το Διαδίκτυο, ασφάλεια στα συστήματα του ΚΔΔ του ΤΕΙ Ιονίων.
* Διαδικασία λήψης αντιγράφων: περιλαμβάνει  τα αντίγραφα ασφαλείας όλων των ενεργών συσκευών (εξυπηρετητών, δρομολογητών κ.ά)
* Συντήρηση και επέκταση της  λειτουργικότητας του Δικτύου Κορμού,  Δικτύου Διανομής και Δικτύου πρόσβασης
* Υποστήριξη αναβαθμίσεων υλικού, λογισμικού και τηλεπικοινωνιακών γραμμών
* Μετεγκαταστάσεις δικτυακού εξοπλισμού
* Διασύνδεση των τοπικών δικτύων

Υποστήριξη Ενεργών συσκευών Δικτύου

Τεχνική υποστήριξη όλων των ενεργών δικτυακών συσκευών (δρομολογητών, μεταγωγέων) καθώς και των εξυπηρετητών που υποστηρίζουν τις τηλεματικές υπηρεσίες.


Προσβασιμότητα

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η πρόσβαση του προσωπικού και των σπουδαστών του Ιδρύματος στο Internet μέσω των τοπικών δικτύων που έχουν δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα. Για τον παραπάνω σκοπό έχουν δημιουργηθεί τοπικά δίκτυα σε όλα τα κτιριακά συγκροτήματα του ΤΕΙ και έχουν διασυνδεθεί με τα σημεία παρουσίας του Δικτύου Ευρείας ζώνης (WAN TEI Ιονίων) ώστε να υπάρχει πρόσβαση (ποσοστό κάλυψης τουλάχιστον 95%) στο δίκτυο και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.


Απομακρυσμένη Πρόσβαση στο Δίκτυο Δεδομένων του ΤΕΙ Ιονίων νήσων

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να προσφέρει στους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας, τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες και το δίκτυο του ΤΕΙ Ιονίων μέσω τηλεφωνικής κλήσης, με χρήση PSTN ή  ISDN γραμμής.