ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


* * *

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του πειραματικού φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα του Τμήματος,

διοργανώνει εκδήλωση-παρουσίαση με θέμα:

«Φωτοκατάλυση – Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας σε Φυσικοχημικές Διεργασίες».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δρ. Δημήτριος Τσούκλερης, επιστημονικός συνεργάτης

του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ειδικός στα θέματα νανοτεχνολογίας και φωτοκατάλυσης

ενώ θα προλογίσει ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

Καθηγητής Κος Ιωάννης Σαμαράς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:15 στο Αμφιθέατρο Β του Κτιρίου Β (είσοδος επί της Λεωφ. Αντ. Τρίτση).