Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εκπαίδευσης Γονέων Μαθητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ), ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ένα σημαντικό έργο για την εκπαίδευση των γονέων σε νέες τεχνολογίες εγκαινιάζεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην εκπαίδευση των γονέων μαθητών που θα εγγραφούν στην υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2008/2009. Έχει σκοπό την εξοικείωση των γονέων με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με έμφαση στο Διαδίκτυο, την Ασφαλή Χρήση του, και τις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του.

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ’ οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές, και πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning). Επιπλέον, το έργο επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους ωφελούμενους γονείς που δεν την διαθέτουν. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, οι γονείς θα δικαιούνται να συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε τουλάχιστον τρεις (3) από τις ενότητες βασικών γνώσεων.

Δικαιούχος είναι ένας από τους γονείς ή κηδεμόνες κάθε ενός από τους περίπου 335.000 μαθητές οι οποίοι πρόκειται να εγγραφούν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) κατά το σχολικό έτος 2008-2009. Για κάθε δικαιούχο γονέα επιδοτείται το 100% του κόστους εκπαίδευσης και πιστοποίησης του, όπως και η απόκτηση νέας ευρυζωνικής σύνδεσης Διαδικτύου διάρκειας δύο (2) μηνών. Τα ποσά των επιδοτήσεων ανά δικαιούχο ξεκινάνε από τα €350 και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα €640, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και το στάδιο συμμετοχής του δικαιούχου στο έργο. Η επιδότηση καταβάλλεται στον Φορέα Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα του οποίου θα επιλέξει να εγγραφεί ο δικαιούχος.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς Εκπαίδευσης, με ισότιμους όρους. Οι Φορείς Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν να προσφέρουν στους δικαιούχους γονείς προσωπική (κατ’ οίκον) εκπαίδευση τουλάχιστον πέντε (5) ωρών από ειδικούς εκπαιδευτές, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning), με διάρκεια τουλάχιστον σαράντα (40) διδακτικών ωρών, με δυνατότητα αξιόπιστου ελέγχου της ολοκλήρωσής του.

Με την ευκαιρία της εκκίνησης του Προγράμματος, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ ΑΕ (www.grnet.gr), ως Φορέας Υλοποίησης του έργου, εποπτευόμενος από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΑΝ, διοργανώνει την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008 (ώρα 11:00 - 14:00) ενημερωτική εκδήλωση. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση τόσο των Φορέων Εκπαίδευσης που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο εν λόγω έργο, αλλά και των Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου που ενδιαφέρονται να τους υποστηρίξουν με προσφορές για νέες επιδοτούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Μεσογείων 119, Αμπελόκηποι, Στάση Μετρό Κατεχάκη).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες και οι πληροφοριακές εφαρμογές του εν λόγω έργου και θα απαντηθούν σχετικά ερωτήματα των Φορέων Εκπαίδευσης και των Παρόχων.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες λειτουργεί γραφείο Αρωγής Χρηστών (Help Desk) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 πμ-3:00 μμ, στο τηλέφωνο: 801-11-80 200


Καθ. Παναγιώτης Τσανάκας
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΔΕΤ Α.Ε.