Έγκριση Προγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού 'Ετους 2008-2009 των Τμημάτων του ΤΕΙΙΟΝ

H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη με αριθ. 27/28-8-2008 συνεδρίασή της, ομόφωνα εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ως ακολούθως:

Περισσότερα...