Προθεσμία Εγγραφής των Εισαγομένων Αποφοίτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

Ορίζουμε προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων στα τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπ/σης από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και των αποφοίτων Β΄ κύκλου ΤΕΕ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που εισήχθησαν στα Τ.Ε.Ι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, ως ακολούθως :

Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2009 για όσους εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια , στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ειδικά οι εισαγόμενοι στο Β΄ εξάμηνο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) αν δεν εγγραφούν στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο 10ημερο του Ιανουαρίου 2010. Αν ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή θα πρέπει να εγγραφούν οπωσδήποτε από 16 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Περισσότερα...