Πρακτικά συνεδρίασης ΔΕ (03/09/10)

Στη 19η Συνεδρίαση η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 03/09/2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε στην Αθήνα συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:

1. Συζητήθηκαν νέα προτεινόμενα μαθήματα για το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών (Παράρτημα Ληξουρίου).
2. Συζητήθηκε η αίτηση για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα του κ. Χαρίλαου Γιώτη, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων.
3. Συζητήθηκε η αίτηση της κας Κλαουδάτου Ροζαλίας για χορήγηση φοιτητικού πάσο.
4. Ορίστηκε η Επιτροπή Υποστήριξης του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου
5. Εγκρίθηκε η κατανομή κονδυλίων στα Τμήματα του ΤΕΙ
6. Εγκρίθηκε η παράταση μισθώσεως καθώς και η μείωση αυτού κατά 20% του κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης (Αργοστόλι Κεφαλονιάς)
7. Εγκρίθηκε η μείωση του μηναίου μισθώματος κατά 15% για τη μίσθωση των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος της Λευκάδας.
8. Ορίστηκαν οι Επιτροπές παραλαβής αναλωσίμων υλικών ακαδ. έτους 2010/2011.
9. Ορίστηκε Εκκαθαριστής μισθοδοσίας.
10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της συμβάσεως της εταιρίας Cardisoft
11. Εγκρίθηκε αποζημίωση ποσού ύψους 420,54 € της σπουδάστριας Δασκαλάκη Αλεξάνδρας λόγω απασχόλησής της στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
12. Εγκρίθηκε δαπάνη ποσού ύψους 3.250,00 € για αντικατάσταση κουφωμάτων στο Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων
13. ]Εγκρίθηκε δαπάνη ποσού ύψους 900,00 € για προμήθεια πάγκου εργαστηρίου στο Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων
14. Συζητήθηκε η πορεία του δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων για τον καθαρισμό χώρων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία κατακύρωσης.
15. Εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 6 του Διεθνούς Διαγωνισμού του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Δ03) αναφορικά με τα αποτελέσματα κατακύρωσης των υποψήφιων ανάδοχων εταιριών.
16. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ποσού ύψους 2.342,81€ για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 233,234,235,236,237,238).
17. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, ποσού ύψους 867,99 € για το μήνα Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 239,240,241).
18. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία, ποσού ύψους 205,52€ για το μήνα Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 248,249).
19. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ποσού ύψους 3.029,85€ για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 250,251,252,253).
20. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ποσού ύψους 13.112,03€ για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο & Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 243,244,245,246,247).
21. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ποσού ύψους 89,74 € για το μήνα Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 242).
22. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, ποσού ύψους 2.521,11€ για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 256,257,258,259)
23. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ποσού ύψους 135,03 € για το μήνα Ιούλιο του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 254,255).
24. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, ποσού ύψους 4.295.35 € για αποζημίωση και επίδομα αδείας του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 262,263).
25. Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ποσού ύψους 2.401,66 € για επίδομα αδείας του 2010 (μισθοδοτική κατάσταση 261).
Εγκρίθηκε η πληρωμή Επιστημονικών και Εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ. Συνεργατών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ποσού ύψους 5528,23 € για του 2010 αποζημίωση και επίδομα αδείας του 2010 (μισθοδοτικές καταστάσεις 260,264).
26. Εγκρίθηκαν δαπάνες μετακίνησης σε εκτέλεση υπηρεσίας μελών ΕΠ.
27. Εγκρίθηκε η αποδοχή απόφασης δωρεάν παραχώρησης οικοπεδικής έκτασης 11.015,98 τ.μ. από τον δήμο Παλικής προς το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Παραρτήματα Ληξουρίου).
28. Εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης εδαφικής λωρίδας έκτασης 1.430 τ.μ. ιδιοκτησίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
29. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Πρακτικά