Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέλεχος Διοίκησης και Στέλεχος Διαχείρισης

 

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέλεχος Διοίκησης και Στέλεχος ΔιαχείρισηςΑναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 1075/13-07-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 3/8/2011 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σειρά κατάταξης:

1. Αργυρή Μπαλάσογλου


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σειρά κατάταξης:1. Πηνελόπη Κιουρτίδου

2. Ευαγγελία Αραβαντινού

3. Αναστασία Πετροπούλου